Cliquebook Forum

Tăng giá thuê Ref khi nâng cấp

Started by binhduong1910 2017-10-01 at 16:03
1 replies to this topic
binhduong1910
Cliquey Member
Posts: 8
Mình mới nâng cấp gói Cliquey Monthly thử nghiệm. Không hiểu sao khi nâng cấp lên thì giá thuê Ref tăng từ 0.1$ lên 0.15$/tháng. Không biết như vậy có lấy được vốn không vậy?

Pro nào tư vấn giúp mình với
« Last Edit: 2017-10-01 at 16:18 by binhduong1910 »
ColorOfLove
Cliquey Member
Posts: 25
Received: $484.14000
Balance: $0.00000
Referrals: 0
Quote: binhduong1910
Mình mới nâng cấp gói Cliquey Monthly thử nghiệm. Không hiểu sao khi nâng cấp lên thì giá thuê Ref tăng từ 0.1$ lên 0.15$/tháng. Không biết như vậy có lấy được vốn không vậy?

Pro nào tư vấn giúp mình với

Gói của bạn giá 0.16$/ref mà. Nên chơi từ gói manager trở lên nha bạn.
http://i.imgur.com/qXc04pL.jpg
TRUSTED ADMIN 100%
https://strongbux.net/banners/banner_01.gif

Cliquebook Media © 2015-2024. All rights reserved.