Cliquebook Forum

bị trừ tiền, k có lợi nhuận từ ref

Started by huydinh007 2017-10-14 at 07:38
2 replies to this topic
huydinh007
Cliquey Member
Posts: 1
cho mình hỏi với, tại sao mình click ads vẫn đầy đủ, membership vẫn vậy, trước mình mỗi ngày kiếm được kha khá từ ref, mấy hôm gần đây, k những k kiếm được xu nào còn bị trừ tiền trong balance. Thực sự k hiểu đã làm gì sai luôn ý, thất vọng quá
binhduong1910
Cliquey Member
Posts: 8
Bạn có để ref chết không vậy?
hmooblee
Cliquey Member
Posts: 4
Quote: huydinh007
cho mình hỏi với, tại sao mình click ads vẫn đầy đủ, membership vẫn vậy, trước mình mỗi ngày kiếm được kha khá từ ref, mấy hôm gần đây, k những k kiếm được xu nào còn bị trừ tiền trong balance. Thực sự k hiểu đã làm gì sai luôn ý, thất vọng quá

bạn chơi gói nào AVG thế nào ạ
https://strongbux.net/banners/banner_01.gif

https://difbux.com/banners/banner_01.gif

Cliquebook Media © 2015-2023. All rights reserved.