Cliquebook Forum

I got answer why refund pending

Started by nussareen 2017-11-20 at 13:17
0 replies to this topic
nussareen
Cliquey Member
Posts: 9
Received: $7.63000
Balance: $0.00000
Referrals: 0
ข้อความจาก Katorade โพสต์เมื่อ 2017-06-11 เวลา 20:54 น
สวัสดีชาว Amazon!

ฉันทิ้งข้อความไว้โดยผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับ Bitcoin ---- & gt; http://www.cliquebook.net/forum.php?topic=39085

ค่าคอมมิชชั่นสำหรับ Bitcoin สูงเกินไปและผู้ดูแลระบบไม่สามารถจ่ายเงินให้กับผู้ใช้ทั้งหมดด้วยค่าคอมมิชชั่นเหล่านี้เนื่องจากจะเสียเงิน ดังนั้นเขาจึงกล่าวว่าเขาจะรอไม่กี่วันสำหรับค่าธรรมเนียมที่จะลงไปและอาจเป็นประโยชน์ที่จะจ่ายสำหรับ Bitcoin คุณสามารถยกเลิกการชำระเงินและขอรับโปรเซสเซอร์อื่นหรือรอต่อได้ (โปรดจำไว้ว่าเวลารอการชำระเงินคือ 5 วัน แต่ Bitcoin อาจมีอายุการใช้งานนานกว่าเดิม)
K̄ĥxkhwām cāk Katorade phos̄t̒ meụ̄̀x 2017-06-11 welā 20:54 N s̄wạs̄dī chāw Amazon! C̄hạn thîng k̄ĥxkhwām wị̂ doy p̄hū̂ dūlæ rabb keī̀yw kạb Bitcoin ---- & gt; http://Www.Cliquebook.Net/forum.Php?Topic=39085 kh̀ā khxmmichchạ̀n s̄ảh̄rạb Bitcoin s̄ūng keinpị læa p̄hū̂ dūlæ rabb mị̀ s̄āmārt̄h c̀āy ngein h̄ı̂ kạb p̄hū̂ chı̂ thậngh̄md d̂wy kh̀ā khxmmichchạ̀n h̄el̀ā nī̂ neụ̄̀xngcāk ca s̄eīy ngein dạngnận k̄heā cụng kl̀āw ẁā k̄heā ca rx mị̀ kī̀ wạn s̄ảh̄rạb kh̀āṭhrrmneīym thī̀ ca lng pị læa xāc pĕn prayochn̒ thī̀ ca c̀āy s̄ảh̄rạb Bitcoin khuṇ s̄āmārt̄h ykleik kār chảra ngein læa k̄hxrạb porses̄sexr̒ xụ̄̀n h̄rụ̄x rx t̀x dị̂ (pord cả wị̂ ẁā welā rx kār chảra ngein khụ̄x 5 wạn tæ̀ Bitcoin xāc mīxāyu kār chı̂ ngān nān kẁā deim

Finally I understand you, that's ok. Next time I will make it easy by cashing out other Method. Thanks for your reply.

Cliquebook Media © 2015-2023. All rights reserved.