Cliquebook Forum

Bonus Ads กดแล้ว ไม่ได้ค่าดูอะไรเลย กดมาเป็นสัปดาห์แล้ว

Started by peetep 2019-12-23 at 08:08
0 replies to this topic
peetep
Cliquey Member
Posts: 2
ทำไม Bonus Ads คลิกเข้าไปแล้ว มีแต่โฆษณาขึ้นมา แต่ไม่มี ตุ๊กตากลับหัวและไมกลับหัว ขึ้นมาให้กดเลย กลายเป็นว่า กดดูโฆษณา ฟรี ไม่ได้อะไรเลย กดดูหลายวันแล้ว หวังว่าจะได้ตัง แต่เหมือนถูกหลอกให้ดูฟรี

Cliquebook Media © 2015-2024. All rights reserved.